Wachttijdindicatie

Onderstaande wachttijdindicatie is vastgesteld op 20 november 2017 en wordt minstens eenmaal per maand geactualiseerd.

Wachttijden langer bij sommige specialisten en verzekeraars

De wachttijd kan bij een second opinion of bij bepaalde zorgverzekeraars langer zijn dan hieronder aangegeven. Dit geldt ook voor bepaalde specialisten, dit kan veroorzaakt worden door afwezigheid van uw specialist, bijvoorbeeld vanwege congressen, vakantie of ziekte. Door de aan- en afwezigheid van specialisten op elkaar af te stemmen is er altijd een specialist waar u snel terecht kunt. Vindt u de wachttijden te lang? Neem contact op met de wachtlijstbemiddeling van uw zorgverzekeraar.

In onderstaande tabel vindt u de wachttijd in weken voor een afspraak op de polikliniek en het aantal weken dat u daarna moet wachten tot u geopereerd kan worden.

Wachttijd Afspraak
polikliniek
Operatie
Knie Kijkoperatie 3 wk 5 wk
Knie Gescheurde kruisband 3 wk 8 wk
Knie Tibiakoposteomie 3 wk 12 wk
Knie Knieprothese 3 wk 10 wk
Heup Heupprothese 3 wk 10 wk
Rug Hernia-operatie 4 wk 3 wk
Schouder Algemeen 3 wk5 wk
Schouder Schouderprothese 3 wk 12 wk
Voet/Enkel Algemeen 6 wk 6 wk
Pijnkliniek Algemeen 4 wk nvt

Wachttijden diagnostiek

Wanneer tijdens de afspraak blijkt dat aanvullende diagnostiek nodig is zoals het maken van een röntgenfoto dan kan dit bij ViaSana meestal op dezelfde dag. Na het maken van de foto ziet de specialist u direct op het spreekuur terug.

Een MRI-scan of een CT-scan kan meestal niet op dezelfde dag plaatsvinden (wachttijd 1 of 2 weken). Tenzij dit vooraf anders met u is afgesproken.